بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی

شرکت بنیان سلامت کسری مفتخر است در بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی مورخ 2 اسفند   1397 ، دربیمارستان دکتر شریعتی، میزبان شما اساتید و پزشکان گرامی باشد.