تماس با شرکت بنیان سلامت کسری

آدرس دفتر مرکزی : 

  تهران - میدان رسالت - خیابان فرجام - چهارراه حیدر خانی - پلاک 597

 تلفکس : 77132961(21)98+

مشاوره : 19-77094810(21)98+