انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران

 

شرکت بنیان سلامت کسری مفتخر است در انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران مورخ 7 الی 9 آذر  1397 ، در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، میزبان شما اساتید  گرامی باشد.