مکمل ال-کارنیتین

 

در نوامبر سال 1996 گروهی از متخصصان مغز و اعصاب اطفال به منظور به روزرسانی اعلامیه که در سال 1989 توسط هیئت متخصصان مغز و اعصاب و متخصصین متابولیسم درباره مکمل ال کارنیتین در صرع کودکان صادر شده بود،  گرد هم آمدند. اعضای هیئت منصفه موافقت کردند که مکمل ال-کارنیتین به صراحت جهت مسمومیت ناشی از والپروات (VPA)، مسمومیت کبدی، سوء مصرف دارو و سایر بحران های متابولیک حاد مرتبط با کمبود کارنیتین مشخص شده است.

این گروه اظهار کردند که مکمل خوراکی ال-کارنیتین برای گروه های زیر توصیه می شود: بیماران با برخی سندرم های کمبود جانبی کارنیتین، هیپرامونمی ناشی از VPA با علائم بالینی، مسمومیت های کبدی ناشی از VPA ، سندروم های مرتبط با کلیه؛ نوزادان و کودکان خردسال که VPA دریافت می کنند، بیماران مبتلا به صرع که از رژیم کتوژنیک بهره می برند و هیپوکارنیتینمی دارند؛ بیماران دیالیزی، و نوزادان نارس که تمام مواد مغذی را به صورت تزریقی دریافت می کنند. این متخصصان توصیه می کنند که دوز ال-کارنیتین خوراکی 100 میلی گرم بر کیلوگرم در روز و حداکثر 2 گرم در روز باشد.

onlinelibrary.wiley.com