بررسی یک آزمایش درمورد آهن لیپوزومال

فقر آهن و کم خونی ناشی از آن، جزء رایج ترین بیماری های تغذیه ای در جهان است. آنمی (کم خونی) در همه گروه های نژادی و قومی جود دارد. هدف از درمان بیماری کم خونی، افزایش توانایی حمل اکسیژنی درخون به وسیله افزایش تعداد گلبول های قرمز و سطح هموگلوبین می باشد.

برای ارزیابی اثربخشی یک مکمل غذایی تهیه شده با آهن میکروانکپسوله به شکل لیپوزومال، ظرفیت افزایش سطح هموگلوبین و هماتوکریت که مهمترین شاخص های کم خونی در جمعیت مورد مطالعه هستند، بررسی شد.


برای مشاهده محصولات غنی از آهن لیپوزوما، به صفحه لیپوزوفر مراجعه کنید!


تعداد 30 زن که در دوران یائسگی قرار داشتند، در یک مطالعه چند مرکزی ثبت نام کردند. این خانم ها دو بار در روز و به مدت 8 هفته از آهن لیپوزومال (14 میلی گرم) استفاه کردند. آنها از فقر آهن رنج می بردند و پیش از این آزمایش، درحال درمان با مکمل های آهن دیگر بودند.

بررسی های آزمایشگاهی در بازدید 1 (در زمان شروع مطالعه) و بازدید 2 (هشت هفته پس از شروع درمان) به همراه ثبت عوارض جانبی ناشی از درمان های قبلی و کنونی آهن با استفاده از علائم دستگاه گوارش انجام شد.

نتایج آزمایش افزایش معنادار سطح هموگلوبین خون در نمونه ها را نشان می داد. همچنین میزان تحمل آهن در افرادی که از آهن لیپوزومال استفاده کردند، بسیار بیشتر از سایر مکمل های آهن بود.

استفاده از مکمل آهن لیپوزومال، میزان هموگلوبین و هماتوکریت را به میزان قابل توجهی بالا می برد. آهن به شکل لیپوزومی جذب بهتر و فراهمی زیستی بالاتری در بدن دارد. در نتیجه هموگلوبین به سرعت افزایش می یابد و باعث ایجاد مشکلات گوارشی مانند ناراحتی معده و یبوست نمی شود.

مطالب مرتبط