ایلام

استان ایلام در حصاری از کوه‌ها و ارتفاعات جنگلی واقع شده و آب و هوایی معتدل کوهستانی، نیمه گرم و بهاری دارد. ایلام دارای منابع خوب گاز و نفت است. استان ایلام از غرب با کشور عراق همسایه است و قرار گرفتن در مسیر زائرین کربلا این استان را از این حیث حائز اهمیت کرده است. استان ایلام یک استان کاملا شیعه نشین و شامل اقوام کرد و لر و لک می‌باشد. استان ایلام علی رغم جمعیت کم و داشتن منابع فراوان، از جمله استان‌هاي داراي نرخ بیکاري بالا محسوب  میشود. کاهش درآمد خانواده‌ها و کاهش رفاه اجتماعی، باعث مهاجرت جوانان و خانواده ها به شهرهاي بزرگ کشور و دیگر کشورها شده و موضوع مهاجرت به یکی از مسائل اجتماعی مهم استان تبدیل شده است.

ایلام