مگنترا

منیزیم 300 میلی گرم

بسته بندی و شکل دارویی: بسته بندی دارای 20 ساشه حاوی گرانول های بازشونده در دهان به همراه برگه راهنمای بیمار می باشد.

اجزا و مواد تشکیل دهنده: هر ساشه حاوی منیزیم اکساید معادل 300 میلی گرم منیزیم المنتال می باشد.

مگنترا

محصولات مرتبط

expand_less