رونمایی از محصول جدید پایلوشات

 

 باتوجه به شیوع بالای هلیکوباکتر در جوامع انسانی و کشور ایران شرکت بنیان سلامت کسری موفق به دستیابی  تکنولوژی نوین برای کاهش جمعیت هلیکوباکترپیلوری معده شده است و محصول پایلوشات را با مشخصات زیر وارد بازار می کند:

  • ترکیب اصلی پایلوشات لاکتوباسیلوس روتری غیر زنده می باشد.
  • روشی طبیعی برای کاهش هلیکوباکترپیلوری می باشد.
  • تحت تاثیر مصرف آنتی بیوتیک و شرایط های محیطی معده قرار نمی گیرد.