تاثیرترکیب آووکادو وسویا بر آرتروز

 

آرتروز یا استئوآرتریت  بیماری دردناکی است که به شدت فعالیت های روزانه میلیون ها انسان را محدود می کند و یکی از شایع ترین علل ناتوانی در جهان است. با افزایش چاقی و افزایش طول عمر جمعیت جهان، انتظار می رود شیوع آرتروز در دهه های آتی به طور چشمگیری افزایش یابد و هزینه های اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی روی افراد اعمال کند.

در این مقاله به تاثیر مکمل های آوکادو و سویا بر روی آرتروز می پردازیم. ترکیب آووکادو و سویا یاASU  با مهار تعدادی از مولکول ها و مسیرهای منجر به  آرتروز، این واکنش ها را تعدیل می کند. این ترکیب از طریق جلوگیری از فعالیت متالوپروتئینازهای ماتریکس از تخریب غضروف جلوگیری می کند و بازدارنده های این آنزیم کاتابولیک را افزایش می دهد. ASU همچنین تجزیه فیبرین را مهار می کند.

ترکیب آووکادو و سویا از طریق تحریک سنتز کلاژن و با تحریک سیتوکین های التهابی مانند اینترلوکین IL -1، IL-6، IL-8، فاکتور نکروز تومور، ERK و پروستاگلاندین E2، ترمیم غضروف را بهبود می بخشد. اثرات محافظتی غضروف مفصل معمولا با اصلاح ناهنجاری های فاکتور رشد، افزایش TGF-β، و کاهش فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در مایع سینوویال صورت می گیرد. ترکیب آووکادو و سویا همچنین جذب کلسترول و بیوسنتز کلسترول ، در سلولهای غضروفی را مهار می کند. در مطالعات بالینی نشان داده شده است که ASU درد و سخت شدگی  درعضروف ها را کاهش می دهد و در حالی که بهبود عملکرد مفصلی را افزایش داده و به کاهش وابستگی به مسکن در بیماران کمک می کند.

منبع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303902